Βαρύτονος
Baritone

Ακούγεται ο βαρύτονος Μένανδρος Γκιοβούσογλου , από τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων.
You can hear the baritone Menandros Giovousoglou, from the Choir of the Municipality of Athens.

Τρίτη - Κυριακή : 10:00-20:00
Παρασκευή: 10:00-22:00

Μητροπόλεως 44, 105 63 Αθήνα
info@mariacallasmuseum.gr
+30 210 44 04 204


    Κάντε εγγραφή στο newsletter